Verwonderen, onderzoeken, experimenteren

De Huiskamer is een open werkplaats, een creatief labo, een onderzoeksruimte en een expositieruimte. De synergie tussen hedendaagse kunst, woordentaal en beeldtaal is de inspiratiebron en de brandstof. Dit levert een unieke werkstijl op.

Concreet: je ervaart  onze werkstijl tijdens Verwonderdagen, we maken van iedere expositie een feest en we creëren interactieve momenten en workshops rond beeldtaal en woordentaal.
Daarnaast bieden we onze unieke werkstijl aan voor teams en organisaties om hun interne en externe communicatie te verbreden, te verdiepen, te verhelderen en te verbeelden.

“Ik beleef taal in eerste instantie als een beeld waar ik woorden en zinnen bij moet vinden. Om een passende beeldtaal te ontwikkelen heb je ook een passende woordentaal nodig. Andersom heeft woordentaal de beeldtaal nodig om zich helemaal helder te kunnen uitdrukken.”

Fenneke Voorsluis en Francis Gastmans