Fenneke

Ik ben Fenneke Voorsluis, een geboren verwonderaar.
Ik kijk nieuwsgierig om me heen, plots blijft mijn blik hangen, mijn hoofd valt stil, ik verwonder me over wat ik zie, speel met het beeld, trek het los van de context en neem afstand. Dan focus ik terug op wat ik ontmoet en bekijk het als was het de eerste keer. Ik plaats het in een andere context, onderzoek, experimenteer. Ik laat me leiden door alle vragen die in mij opkomen. Nog meer verwondering is het resultaat.
Deze verwondermomenten verzamel ik, geef ze een nieuwe vorm, transformeer ze en deel ze.

Mijn hele leven al maak ik deze beweging. Het is mijn levensbeweging.
Ze uit zich in mijn kunst en in de belevingen en workshops die ik ontwikkel en aanbied.

De Huiskamer is ontstaan vanuit mijn levensbeweging.
Ik zocht en vond een plek waar ik met gelijkgestemden een beeld, een gedachte of een vraag diepgaand kan onderzoeken.
Een plek waar ik kan spelen, verwonderen, opbouwen en afbreken, deconstrueren en construeren, inzoomen en uitzoomen, experimenteren en genieten.
Een plek waar ik een nieuwe taal kan ontdekken en wegen om die te uiten.